söndag 4 oktober 2009

Ideellt Forum

De flesta medlemmar som arbetar i Svenska Kyrkans församlingar är oavlönade. Därutöver har Svenska Kyrkan en fantastisk tillgång i att tiotusentals medlemmar under lång tid eller kortare ställer sig i kyrkans tjänst som anställda och avlönade.

Inom Svenska Kyrkan avskiljs medlemmar genom vigning till ett särskilt ämbete som biskopar, diakoner eller präster. Det är en viktig sak för kyrkan. Men ännu viktigare är att alla medlemmar genom dopet är kyrkans präster för varandra.

Ett nätverk för Svenska Kyrkans ideella medarbetare och även för de förtroendevalda och anställda medlemmar som rekryterar, stöder och
leder de ideella är Ideellt Forum.

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans vill vi skapa ett nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet.

Målet är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag. Ideellt forum är en mötesplats där människor byter erfarenheter och inspirerar varandra till att underlätta och ge plats för fler medlemmars personliga engagemang i sin församling. Ideellt forum stöttas av många organisationer och församlingar inom Svenska kyrkan.

En helg varje höst kallar Ideellt Forums ledning till idédagar. Nu senast samlades ett par hundra engagerade medlemmar från hela landet i Söderledskyrkan i Farsta församling, Stockholms stift.

Svenska Kyrkans rikskyrkliga webbplats saknar länk till Ideellt Forums webbplats www.ideelltforum.se Ideellt forums Fredrik Hedlund bloggar. Läs hans blogg här. Han finns också på Twitter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar